PATONEMAU VAI

ÁO MƯA CÁNH DƠI THẢO NGUYÊN - Xuất xứ: Việt Nam - Chất liệu: Vải dù tổ ong - Khổ 138*122cm, kèm túi đựng áo mưa - Màu sắc tùy chọn theo bảng màu Với nhiều màu vải để Quý khác nhiều lựa chọn

ÁO MƯA CÁNH DƠI THẢO NGUYÊN
– Xuất xứ: Việt Nam
– Chất liệu: Vải dù tổ ong
– Khổ 138*122cm, kèm túi đựng áo mưa
– Màu sắc tùy chọn theo bảng màu
Với nhiều màu vải để Quý khác nhiều lựa chọn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *